Web-presentasjon av Balestrand

Dette er ein flash-basert presentasjon av Balestrand som reisemål.

Reiselivsbedrifter (og andre) kan linke til denne frå sine eigne nettsider.

Bruk følgande link:
norsk versjon: http://prosjekt.gasta.no/kunde/balestrand/
engelsk versjon: http://prosjekt.gasta.no/kunde/balestrand/engelsk
tysk versjon: http://prosjekt.gasta.no/kunde/balestrand/tysk

Messe- eller salsbesøk? Har du ikkje netttilkobling der du er, kan du få denne presentasjonen
oversendt for å legge inn på din maskin og køyre lokalt. Ta kontakt med Gasta på 57 62 77 70.