Grafisk profil for Førde kommune

Velkommen til profilhandboka til Førde kommune. Denne profilweben er utarbeida for å ta vare på Førde kommune sin nye visuelle profil i alle media.

Her finn du ulike grafiske element og retningslinjer for korleis du skal bruke dei. Har du behov som ikkje blir vist her, kan du bruke denne manualen som referanse for designen.

 

Profilprogrammet er utarbeida av:
Gasta design & kommunikasjon as

www.gasta.noTlf: 57 62 77 70

Ta kontakt med Hilde Nes