Profilhandboka til Dvergsdal & Sunde

Velkommen til profilhandboka til Dvergsdal & Sunde as. Denne profilweben er utarbeida for å ta vare på vår nye visuelle profil i alle media. I menyen over finn du ulike grafiske element og retningslinjer for korleis du skal bruke dei. Har du behov som ikkje blir vist her, kan du bruke denne manualen som referanse for designen.

Profilprogrammet er utarbeida av:
Gasta design & kommunikasjon as
www.gasta.no • Tlf: 57 62 77 70