Klapp Profil

Velkommen til Klapp si mini-profilhandbok.

Her finn du logo i ulike versjonar og grafisk symbol for Klapp. 
Har du evt. spørsmål vedrørarande profil og element - ta kontakt med gasta.no