Profil

Profilhandboka til Klar Middag

Velkommen til profilhandboka til Klar Middag. Denne profil weben er utarbeida for å ta vare på den nye visuelle profil i alle media. I menyen til venstre finn du ulike grafiske element og retningslinjer for korleis du skal bruke dei. Har du behov som ikkje blir vist her, kan du bruke denne manualen som referanse for designen.

Profilhandbok

Profilprogrammet er utarbeida av:
Gasta design & kommunikasjon as
www.gasta.no • E-post: post@gasta.no