Profil

Profilhandboka til Sogn Næring

Velkommen til profilhandboka til Sogn Næring. Denne profil weben er utarbeida for å ta vare på den nye visuelle profil i alle media. I menyen over finn du ulike grafiske element og retningslinjer for korleis du skal bruke dei.

Sjå Profilhandboka her: Profilhandbok


Profilprogrammet er utarbeida av:
Gasta design & kommunikasjon as
www.gasta.no • Tlf: 57 62 77 70