Grafisk profil

grafisk-profil.gif

Velkommen til profilhandboka til Nor Tekstil as. Denne profil-weben er utarbeida for å ta vare på den visuelle profilen i alle kanaler. I menyen over finner du ulike grafiske element og retningslinjer for bruk. Har du behov som ikke blir vist her, kan du bruke denne manualen som referanse for designet.

Profilprogrammet er utarbeidet i 2012
av: Gasta design & kommunikasjon as
www.gasta.no • Tlf: 57 62 77 70